Hợp tác đầu tư

Tuyển dụng

Công ty CP TM Minh Khai cẩn tuyển:
- Vị trí Lễ tân – Văn thư số lượng 5 >> Xem chi tiết.
- Kế toán Nhà máy - số lượng 1 >> Xem chi tiết.
- Kế toán - số lượng 10 người >> Xem chi tiết.
- Vị trí nhân viên kế hoạch vật tư số lượng 1 >> Xem chi tiết.