Gạo KDM

Gạo KDM

Gạo KDM

Đặc điểm:
- Nấu cơm dẽo, mềm, khi nấu cơm có mùi thơm .
- Hạt gạo dài trắng trong suốt .