Thành tích

Thành tích

Các giải thưởng tiêu biểu:

-      Huân chương lao động hạng Nhì năm 2007
-      Huân chương lao động hạng Ba năm 2002
-      Cờ thi đua của chính phủ năm 2004, 2006, 2008 và 2011
-      Cờ Thi đua của tổng liên đoàn lao động Việt Nam năm 2005, 2006, 2009 và 2013
-      Cờ thi đua của công đoàn thương mại du lịch Việt Nam 2005 và 2006
-      Cờ thì đua xuất sắc của UBND thành phố Hải Phòng từ 2001 đến 2006, 2011, 2012
-      Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 5 năm liên tục từ 2000 đến 2004
-      Cờ thi đua tổ chức công đoàn xuất sắc + vững mạn toàn diện từ 2001 đến 2006
-      Được bình chọn là một trong 100 doanh nghiệp tiêu biểu toàn quốc và nhận cúp Thánh Gióng năm 2008
-      Được bình chọn là một trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu nhất Thành phố Hải Phòng năm 2007, 2008, 2009,2010
-      Đảng bộ luôn giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh